Spoorzone Dordrecht

Spoorzone is het gebied rond het spoortraject dat binnen de stadsgrenzen van Dordrecht-Zuid tot Zwijndrecht loopt. Gemeente Dordrecht heeft de komende tien jaar grote ambities wat betreft een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving en versterking van de economische positie van de stad. De belangrijkste locaties waar deze moeten komen, liggen in de Spoorzone. Voor een aantal deelgebieden ligt er al een visie en stedenbouwkundig plan, voor andere zijn slechts ambities geformuleerd.

Mecanoo maakt ontwikkelvisie Spoorzone

Op 27 april 2020 werd bekend dat het gerenommeerde architectenbureau Mecanoo van architect Francine Houben de visies, stedenbouwkundige plannen en ambities gaat samenbrengen in een overkoepelende visie Spoorzone. Deze visie moet de samenhang tussen de verschillende ontwikkellocaties versterken. 

Onderdelen Spoorzone

In de visie Spoorzone Dordrecht worden o.a. de ontwikkelgebieden Maasterras, Spuiboulevard, de omgeving Station Dordrecht, Leerpark, Amstelwijck en Gezondheidspark met elkaar verbonden. Hiernaast wordt ook gekeken naar betere bereikbaarheid over water, weg (ook snelfietsroute) en de ontwikkeling van een lightrail-verbinding met Rotterdam en Den Haag inclusief nieuwe stations bij het Leerpark en Amstelwijck.

Spoorzone Dordrecht Stationsgebied – Massastudie Ambitiedocument

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *