Bouwgeschiedenis Dordrecht

De bouwgeschiedenis en ontwikkeling van Dordrecht is het verhaal over het ontstaan en de groei van Dordrecht en zijn binnenstad. Het is een binnenstad die leunt op achthonderd jaar geschiedenis. Sinds de 12e eeuw hebben veel gebeurtenissen invloed gehad op de structuur en de inrichting van de stad.

Dordrecht tot 1550 – het ontstaan en de Dordtse Gouden Eeuw

De gunstige ligging aan de rivieren zorgt ervoor dat Dordrecht, de oudste stad van Holland, zich ontwikkelt tot handelsstad. De stad groeit. De hoofdstructuur van de oude stad Dordrecht is nu nog volledig herkenbaar. Diverse gebouwen uit die tijd vinden we nu nog terug.

Dordrecht van 1550 tot 1850 – onrustige tijden

Dordrecht blijft een handelsstad, maar de groei stagneert. In de 17e eeuw worden de Wolwevershaven, Maartensgat en Kalkhaven ontwikkeld. Verder wordt er voornamelijk verbouwd. Wel speelt de stad een prominente rol in de opstand tegen Spanje met de Eerste Vrije Statenvergadering. In de 17e eeuw wordt de Dordtse gevel veel gebouwd.

Dordrecht van 1850 tot 1950 – van handel naar industrie

Die ligging werd decentraal toen de stad zich vanwege veranderende economische en infrastructurele omstandigheden van het water afkeerde.

Dordrecht van 1950 tot 1990 – saneringsplan en stadsvernieuwing

Vanaf de Tweede Wereldoorlog veranderden de opvattingen over stedenbouw en architectuur. Het saneringsplan leidde tot grote ingrepen in de structuur, waarvan nog steeds de wonden zichtbaar zijn.